CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Xí nghiệp Puản lý & Phát triển nhà Ba Đình đang thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Be

03/11/2020 08:21

Xí nghiệp Puản lý & Phát triển nhà Ba Đình đang thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Be

Xí nghiệp Puản lý & Phát triển nhà Ba Đình đang thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Be

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích