CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN QL&PT nhà Cầu Giấy

25/04/2022 07:38

XN QL&PT nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN ở số nhà 19 A20 Tập thể Nghĩa Tân của bà Nguyễn Thị Kim Dung do nhận chuyển quyền sử dụng từ ông Trần Đình Trung

XN QL&PT nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN ở số nhà 19 A20 Tập thể Nghĩa Tân của bà Nguyễn Thị Kim Dung do nhận chuyển quyền sử dụng từ ông Trần Đình Trung

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích