CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN QL&PTN Hai Bà Trưng Tiếp nhận hồ sơ của bà Lầm Thị Hằng

03/12/2021 08:40

XN QL&PTN Hai Bà Trưng Tiếp nhận hồ sơ của bà Lầm Thị Hằng, hộ khẩu thường trú 09 phố Chùa Vua, phường Phố Huế đề nghị được ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ số 10 ngõ 69 Lạc Trung

XN QL&PTN Hai Bà Trưng Tiếp nhận hồ sơ của bà Lầm Thị Hằng, hộ khẩu thường trú 09 phố Chùa Vua, phường Phố Huế đề nghị được ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ số 10 ngõ 69 Lạc Trung

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích