CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản ly & Phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Nguyễn Thị Diễm Hằng

11/11/2020 08:20

XN Quản ly & Phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Nguyễn Thị Diễm Hằng

XN Quản ly & Phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Nguyễn Thị Diễm Hằng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích