CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý & phát triển nhà Hai Bà Trưng thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội cũ thuộc SHNN của ông Hoàng Ngọc Hùng

23/11/2020 08:51

XN quản lý & phát triển nhà Hai Bà Trưng thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội cũ thuộc SHNN của ông Hoàng Ngọc Hùng

XN quản lý & phát triển nhà Hai Bà Trưng thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội cũ thuộc SHNN của ông Hoàng Ngọc Hùng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích