CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản ly & Phát triển nhà Hai Bà Trưng thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Nguyễn Cát Thắng

11/11/2020 08:22

XN Quản ly & Phát triển nhà Hai Bà Trưng thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Nguyễn Cát Thắng

XN Quản ly & Phát triển nhà Hai Bà Trưng thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Nguyễn Cát Thắng

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích