CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản ly & Phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Trương Thị Thiết

10/11/2020 08:14

XN Quản ly & Phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Trương Thị Thiết

XN Quản ly & Phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Trương Thị Thiết

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích