CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản ly & Phát triển nhà Thanh Xuâ thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Mai Văn Tuấn

16/11/2020 07:41

XN Quản ly & Phát triển nhà Thanh Xuâ thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Mai Văn Tuấn Thông báo đề nghị đăng Báo Hà Nội mới

XN Quản ly & Phát triển nhà Thanh Xuâ thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Mai Văn Tuấn

Thông báo đề nghị đăng Báo Hà Nội mới

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích