CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình

06/05/2022 03:22

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận HĐTN ở cũ thuộc SHNN của ông Đỗ Thành Nam tại Căn 6 nhà B, Tập thể Cao su Thành Công

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận HĐTN ở cũ thuộc SHNN của ông Đỗ Thành Nam tại Căn 6 nhà B, Tập thể Cao su Thành Công

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích