CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình

14/06/2022 03:16

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐTN thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Vân Yến tại địa chỉ số nhà 18 phố Châu Long, phường Trúc Bạch

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐTN thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Vân Yến tại địa chỉ số nhà 18 phố Châu Long, phường Trúc Bạch

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích