CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình

06/07/2022 03:54

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng TN ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ 36 Cao Bá Quát của bà Trần Thanh Hương

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng TN ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ 36 Cao Bá Quát của bà Trần Thanh Hương

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích