CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đinh

14/07/2022 08:45

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đinh tiếp nhận hồ so xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ 68 Hoàng Hoa Thám của Ông Nguyễn Ngọc Lân

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đinh tiếp nhận hồ so xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ 68 Hoàng Hoa Thám của Ông Nguyễn Ngọc Lân

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích