CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình

29/07/2022 08:43

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại căn 5 nhà B, tập thể Cao su Đường sắt Thành Công của ông Nguyễn Văn Hạnh

XN Quản lý và Phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại căn 5 nhà B, tập thể Cao su Đường sắt Thành Công của ông Nguyễn Văn Hạnh

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích