CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình

16/08/2022 08:19

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại số nhà 31 Quán Thánh của ông Hoàng Sơn và bà Trần Thị Thanh Thủy

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại số nhà 31 Quán Thánh của ông Hoàng Sơn và bà Trần Thị Thanh Thủy

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích