CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình

22/08/2022 02:35

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ 45/48 Hồ cá Thành Công của ông Phí Đức Long

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ 45/48 Hồ cá Thành Công của ông Phí Đức Long

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích