CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà của bà Nguyễn Thị Út

26/10/2020 07:52

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Út

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Út

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích