CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Cầu Giấy

25/04/2022 07:43

XN QL&PT nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN ở số nhà 18+36 A20 Tập thể Nghĩa Tân của ông Trần Hồng Phúc

XN QL&PT nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN ở số nhà 18+36 A20 Tập thể Nghĩa Tân của ông Trần Hồng Phúc 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích