CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Cầu Giấy

14/06/2022 03:13

XN Quản lý và Phát triển nhà Cầu Giấy thụ lý giải quyết hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Vũ Thị Chung tại địa chỉ số 302 nhà B29 Khu tập thể Trường Cao đẳng Điện cơ Hà Nội.

XN Quản lý và Phát triển nhà Cầu Giấy thụ lý giải quyết hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Vũ Thị Chung tại địa chỉ số 302 nhà B29 Khu tập thể Trường Cao đẳng Điện cơ Hà Nội. Công văn đề nghị Báo Hà Nội mới đăng 3 số liên tục với nội dung sau:

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích