CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Cầu Giấy

14/06/2022 02:45

XN Quản lý và Phát triển nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại số 302 nhà B29 tập thể Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội của bà Vũ Thị Chung

XN Quản lý và Phát triển nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại số 302  nhà B29 tập thể Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội của bà Vũ Thị Chung

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích