CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Cầu Giấy

09/07/2022 04:19

XN quản lý và phát triển nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ số 41 nhà A20 TT Nghĩa Tân của ông Vũ Hoài Nam

XN quản lý và phát triển nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ số 41 nhà A20 TT Nghĩa Tân của ông Vũ Hoài Nam

XN Quản lý và Phát triển nhà Cầu Giấy kính đề nghị Báo Hà Nội mới đăng Thông báo 3 số liên tục với nội dung sau:

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích