CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Đống Đa tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Hà Văn Thượng

19/10/2020 08:30

XN Quản lý và Phát triển nhà Đống Đa tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Hà Văn Thượng

XN Quản lý và Phát triển nhà Đống Đa tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Hà Văn Thượng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích