CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng

19/01/2022 07:28

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng thự lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Tạ Thị Hiền

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng thự lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Tạ Thị Hiền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích