CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản ly và Phát triển nhà Hai Bà Trưng

13/05/2022 07:32

XN Quản ly và Phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN của ông Nguyễn Văn Tiễn tại Căn hộ số 04, dãy nhà E, phường Thanh trì

XN Quản ly và Phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN của ông Nguyễn Văn Tiễn tại Căn hộ số 04, dãy nhà E, phường Thanh trì.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích