CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng

14/06/2022 03:36

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà của bà Lý Lưu Luyến

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà của bà Lý Lưu Luyến ở địa chỉ 103B D6 tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích