CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng

17/08/2022 03:57

XN quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN ở số nhà 150B Bùi Thị Xuân của bà Nguyễn Thị Phong Lan

XN quản lý và phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN ở số nhà 150B Bùi Thị Xuân của bà Nguyễn Thị Phong Lan

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích