CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Nguyễn Hữu Dũng

30/11/2020 07:29

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Nguyễn Hữu Dũng

XN Quản lý và Phát triển nhà Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Nguyễn Hữu Dũng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích