CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm

25/04/2022 07:34

XN Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm tiếp nhận hồ sơ xin ký HDDTN ở cũ thuộc SHNN của bà Chu Bích Ngọc tại địa chỉ 78 Trần Hưng Đạo (11 Dã Tượng)

XN Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm tiếp nhận hồ sơ xin ký HDDTN ở cũ thuộc SHNN của bà  Chu Bích Ngọc tại địa chỉ 78 Trần Hưng Đạo (11 Dã Tượng)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích