CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm

16/05/2022 08:25

XN Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN của bà Trần Thị Ngọ tại địa chỉ 49 Hàng Chiếu

XN Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN của bà Trần Thị Ngọ tại địa chỉ 49 Hàng Chiếu

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích