CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý hố sơ xin ký hợp đồng thuê nha của ông Đỗ Đức Hùng

28/03/2022 07:21

XN Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý hố sơ xin ký hợp đồng thuê nha ở cũ thuộc SHNN của ông Đỗ Đức Hùng tại địa chỉ số 91 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm

XN Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý hố sơ xin ký hợp đồng thuê nha ở cũ thuộc SHNN của ông Đỗ Đức Hùng tại địa chỉ số 91 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích