CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký HĐTN của ông Nguyễn Thành Công

28/01/2021 04:01

XN Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN của ông Nguyễn Thành Công

XN Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Nguyễn Thành Công ở địa chỉ số 71 phố Lò Sũ - phường Lý Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích