CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và Phát triển nhà Long Biên

12/07/2022 02:36

XN Quản lý và Phát triển nhà Long Biên tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ số 5, ngõ 313 Ngọc Lâm của ông Nguyễn Xuân Hoàng

XN Quản lý và Phát triển nhà Long Biên tiếp nhận hồ sơ xin ký HĐTN ở cũ thuộc SHNN tại địa chỉ số 5, ngõ 313 Ngọc Lâm của ông Nguyễn Xuân Hoàng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích