CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản lý và phát triển nhà Long Biên Hà Nội

25/04/2022 03:21

XN Quản lý và phát triển nhà Long Biên Hà Nội thụ lý và gải quyết hồ sơ xin ký HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Thái Thị Tuyết Thu trú tại số 17B Hàm Long, Phan Chu Trinh

XN Quản lý và phát triển nhà Long Biên Hà Nội thụ lý và gải quyết hồ sơ xin ký HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Thái Thị Tuyết Thu trú tại số 17B Hàm Long, Phan Chu Trinh

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích