CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Thanh Xuân tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Dung

03/03/2021 08:05

XN quản lý và phát triển nhà Thanh Xuân tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Dung

XN quản lý và phát triển nhà Thanh Xuân tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Nguyễn Thị Dung

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích