CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý&phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Đỗ Thị Hồng Thu

12/10/2020 08:52

XN quản lý&phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Đỗ Thị Hồng Thu

XN quản lý&phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của bà Đỗ Thị Hồng Thu

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích