CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Công tác cán bộ

09/12/2021 02:53

Ngày 08/12 UBND Thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội

Ngày 08/12 UBND Thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích