CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18/08/2022 04:28

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá cho thuê 59 điểm diện tích KDDV tại 38 tòa nhà chung cư tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá cho thuê 59 điểm diện tích KDDV tại 38 tòa nhà chung cư tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích