CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

18/12/2016 10:07

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

                + Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty  :    Ông Nguyễn Đức Sơn

                + Phó Tổng giám đốc Công ty                 :    Ông Cao Đức Đại

                + Kế toán trưởng                                     :    Bà Đỗ Thị Vân Hà

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích