CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của Công ty

09/04/2020 04:33

Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội năm 2020

Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của Công ty TNHH một thành viên Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội năm 2020

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích