CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức hiện tại Công ty

18/04/2018 04:26

Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty TNHH MTV Quản Lý và Phát triển nhà Hà Nội

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích