CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN Quản ly & Phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Lê Mạnh Hà

18/11/2020 08:13

XN Quản ly & Phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Lê Mạnh Hà (Thông báo lần 2)

XN Quản ly & Phát triển nhà Ba Đình thụ lý và giải quyết hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước của ông Lê Mạnh Hà

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích