CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của bà Lưu Thị Ngọc Minh

28/04/2021 03:01

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của bà Lưu Thị Ngọc Minh

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của bà Lưu Thị Ngọc Minh

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích