CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của ông Phan Trọng Hòa

17/06/2021 08:30

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của ông Phan Trọng Hòa

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của ông Phan Trọng Hòa

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích