CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Quản Thị Vân Anh

11/03/2021 08:32

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Quản Thị Vân Anh

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của bà Quản Thị Vân Anh

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích