CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của ông Nguyễn Văn Kiệm

11/03/2021 08:34

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của ông Nguyễn Văn Kiệm

XN quản lý và phát triển nhà Ba Đình tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của ông Nguyễn Văn Kiệm

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích