CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Cầu Giấy

24/05/2021 08:02

XN quản lý và phát triển nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của ông Nguyễn Nhâm Thìn

XN quản lý và phát triển nhà Cầu Giấy tiếp nhận hồ sơ đề nghị xin ký HĐ thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của ông Nguyễn Nhâm Thìn

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích