CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

XN quản lý và phát triển nhà Đống Đa thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của bà Lê Thị Xuân Hồng và bà Nguyễn Thị Dung

14/04/2021 08:28

XN quản lý và phát triển nhà Đống Đa thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của bà Lê Thị Xuân Hồng và bà Nguyễn Thị Dung

XN quản lý và phát triển nhà Đống Đa thụ lý hồ sơ xin ký hợp đồng thuê nhà thuộc SHNC của bà Lê Thị Xuân Hồng và bà Nguyễn Thị Dung

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích