CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thông báo mời đấu giá

05/03/2020 03:55

Đấu giá quyền thuê diện tích kinh đoanh dịch vụ khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh

Đấu giá quyền thuê diện tích kinh đoanh dịch vụ khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích