CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thông báo mời đấu giá!

14/05/2020 04:20

Thông báo mời đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B3, B4 Cầu Diễn; nhà CT1A, CT1B Định Công, nhà C10 Xuân La

Công ty TNHH MTV Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội Thông báo mời đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B3, B4 Cầu Diễn; nhà CT1A, CT1B Định Công, nhà C10 Xuân La

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích