CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thông báo mời đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B5 Cầu Diễn và nhà A2, A3 Đền Lừ

14/05/2020 04:15

Thông báo mời đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B5 Cầu Diễn và nhà A2, A3 Đền Lừ

Công ty TNHH MTV Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội Thông báo mời đấu giá diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 nhà B5 Cầu Diễn và nhà A2, A3 Đền Lừ

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích