CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI.

HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

Thông báo về việc lựa chọng đơn vị tổ chức đấu giá

07/01/2021 07:34

Thông báo về việc lựa chọng đơn vị tổ chức đấu giá 03 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng

Thông báo về việc lựa chọng đơn vị tổ chức đấu giá 03 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Hoạt Động Công Ích